Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is een verordening van de Europese Unie die de referentietekst vormt voor de bescherming van persoonsgegevens. Het versterkt en verenigt gegevensbescherming voor individuen binnen de Europese Unie

De Europese verordening is op 4 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt in werking op de twintigste dag na die van de publicatie ervan. Deze verordening, die van toepassing is vanaf 25 mei 2018, is "bindend in al haar onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten".

Les pas d'Agathe A.S.B.L. (en haar website www.lpa.be) heeft altijd groot belang gehecht aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en past deze Europese richtlijn volledig toe.


AVG-conformiteitsverklaring

1. Introductie

Via deze verklaring van overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verbindt de vereniging “Les Pas d'Agathe” zich ertoe de persoonlijke gegevens van haar Gebruikers te respecteren en te beschermen in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

De vereniging "Les Pas d'Agathe" zal in geen geval de persoonlijke gegevens van haar gebruikers aan derden doorgeven, tenzij ze uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen. Houd er rekening mee dat de vereniging "Les Pas d'Agathe" gegevensbescherming en het gebruik ervan volgens de wensen van haar leden en bezoekers als een absolute prioriteit beschouwt

 

2. Verzamelde en opgeslagen gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt voor :

  • Stel de lidmaatschapsdocumenten van de vereniging vas ;
  • Lidmaatschapsdocumenten opstellen voor de competitie en / of elke dansfederatie die nuttig of zelfs noodzakelijk wordt geacht voor het belang van leden;
  • Communiceer met dansleraren;
  • Stel documenten op voor groepsverzekering die het burgerlijke (en soms medische) risico van het lid garanderen ;
  • U informatie te verstrekken met betrekking tot de activiteiten en evenementen van de vereniging ;
  • Communiceer u informatie met betrekking tot evenementen op het gebied van sportdans.

Om statistieken op te stellen en / of haar diensten te verbeteren, kan "Les Pas d'Agathe asbl" ook bepaalde (anonieme) gegevens verzamelen over uw gebruik van de website (bijv. Bezochte pagina's, gebruikte diensten, tijd van toegang, etc.).

Opmerkingen :

  1. U kunt te allen tijde kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor informatiedoeleinden door u af te melden van de mailinglijsten, contact met ons op te nemen of door te schrijven naar het onderstaande adres .
  2. Houd er rekening mee dat "Les Pas d'Agathe asbl" geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor het vertrouwelijke gebruik van uw gegevens door derden (federatie, verzekering, enz.) Waarvoor de verspreiding van deze informatie vereist is om uw lidmaatschap te activeren.

U heeft te allen tijde toegang (recht op toegang), wijziging (recht op rectificatie) en / of verwijdering (recht op verwijdering) van uw persoonsgegevens.

3. Cookies

Les Pas d'Agathe asbl” gebruikt cookies om een ​​vriendelijker en sneller persoonlijk gebruik van de lpa.be website mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk door uw webbrowser op uw harde schijf worden opgeslagen en die worden gebruikt om informatie over u of uw reis op de website van de vereniging vast te leggen. Deze cookies stellen ons in staat om uw gegevens te vinden tijdens uw vorige bezoeken, zodat u ze niet langer opnieuw hoeft te typen. U kunt op elk moment cookies accepteren of weigeren.

4.Neem contact met ons

Als u vragen heeft over deze conformiteitsverklaring met de Algemene verordening gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen of schrijven

Les Pas d'Agathe asbl
Ter attentie van de voorzitter van de vereniging.